Kunstenacademie Diksmuide

Clemens non Papa


Middelbare graad

Lessen voordracht, drama en toneel           2 uur/week

De eerste 2 jaar volgen de leerlingen wekelijks 1 uur voordracht en 1 uur drama.

– Voordracht:   EMOTIES IN TAAL
In de lessen ‘voordracht’  ervaren onze leerlingen dat er achter de woorden van de dichter en de schrijver, een wereld van emoties schuilgaat!

Aan de hand van gedichten, verhalen, tekstfragmenten, worden de leerlingen warm gemaakt voor de klankrijkdom en de beeldtaal.

– Drama:   IMPROVISEREN EN DURVEN
In ‘drama’ staan ‘improviseren’ en ‘durven’ centraal: niets moet, alles kan. Je bent zoveel meer dan alleen maar je eigen woorden. Ook met je hele lichaam kan je ‘spreken’ en …. ‘stil zijn’… Je leert er samenspelen, je kruipt in de huid van een koning of koe of knecht of kikker of koele prins of krankzinnige prinses.

In het derde jaar volgen de leerlingen wekelijks 1 uur voordracht en 1 uur toneel.

– Toneel:  OP DE SCENE
‘Toneel’ is voor al wie droomt om op ‘de planken, de scène, het podium’ te staan en de pannen van het dak te spelen! Aan de hand van allerlei spelopdrachten en oefeningen leren de leerlingen bewegen in de ‘speelruimte’. Met hun stem,  emoties en lichaam brengen ze een theatertekst tot leven!