Kunstenacademie Diksmuide

Clemens non Papa


ARTISTIEK PEDAGOGISCH PROJECT                       

Kunstenacademie Diksmuide
Clemens non Papa

 Algemene beleidsvisie

Muziek, woordkunst & drama, dans en beeld zijn belangrijke schakels in de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen.

Daarom wil Kadens in een positieve dialoog met leerlingen en ouders bouwen aan de artistieke persoonlijkheid en het zelfvertrouwen van de leerlingen.

Kadens focust niet alleen op de technieken van de kunstdomeinen maar leert de leerlingen ook persoonlijke gevoelens verklanken, verwoorden en uitbeelden. De speelvreugde van de leerlingen staat hierbij centraal.

Kadens wil de leerlingen met kwaliteitsvol kunstonderwijs laten ontplooien tot creatieve en assertieve mensen, die met respect voor zichzelf en voor elkaar, hun talenten en passies uitdragen in de wervelende maatschappij.

Daarbij heeft Kadens ook aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en bijzondere ondersteuningsnoden en voor leerlingen met een uitgesproken artistiek talent die dromen van een loopbaan in de artistieke sector.

Kadens stimuleert alle leerlingen om minstens één keer per schooljaar op te treden op een toonmoment.

Kadens moedigt de leerlingen vanaf de derde graad ook aan om regelmatig naar een dansvoorstelling, tentoonstelling, concert of theater te gaan.

Kadens wil ook actief inspelen op de behoeften van lokale spelers in het socio – culturele landschap van Diksmuide, Houthulst en omgeving.

Visie op evalueren

Kadens wil de leerlingen evalueren om hen handvatten te geven in hun parcours, zodat ze op eigen wijze kunnen groeien en creëren.
Kadens wil met haar evaluatiesysteem in dialoog gaan met leerlingen en ouders.
We willen informeren over hoe de leerlingen bezig zijn, wat ze kunnen, waarin ze kunnen groeien en waarin ze sinds de vorige evaluatie gegroeid zijn.
We willen met dit systeem alle leerlingen kritisch voeden en stimuleren om verder te groeien.

Visie op vernieuwing en verbreding

Kadens wil een aantrekkelijk aanbod aanbieden van vakken in de verschillende kunstdomeinen voor een zo groot mogelijke doelgroep.

Binnen dit aanbod wil Kadens investeren in een brede basis met als doel om zoveel mogelijk jonge leerlingen in contact te brengen met de kunstdomeinen.

Kadens wil binnen haar mogelijkheden het onderwijsaanbod uitbreiden met lessen initiatie en lessen instrument vanaf 6 jaar, lessen specialisatie, en met unieke opties, rekening houdend met de lokale behoeften.

Kadens streeft naar kwaliteit op het niveau van elke leerling en wil de leertrajecten zo flexibel mogelijk uittekenen.

Kadens wil optimaal inzetten op de ontwikkeling van groepsdynamiek bij de leerlingen. Via toonmomenten willen we leerlingen- en oud-leerlingengroepen de kans geven om podiumervaring op te doen om hen te laten ontwikkelen tot zelfstandige kunstenaars die het culturele leven in Diksmuide, Houthulst en omgeving kunnen verrijken.

Voor het praktisch comfort voor leerlingen en ouders wil Kadens volop inzetten op lessen meteen na de schooluren met de mogelijkheid om vakken van één of twee domeinen te combineren.

Voor alle domeinen streeft Kadens naar een optimale infrastructuur.

Kadens wil intens samenwerken met de ‘afdeling vrije tijd’ als partner voor concert- en theaterbezoek en als podiumverstrekker voor de leerlingen.

Kadens-team

Dit Artistiek Pedagogisch Project (APP) wil Kadens realiseren met een team van flexibele en positief ingestelde leerkrachten die zowel aandacht hebben voor de kunstenrijkdom uit het verleden,
als voor de nieuwe tendensen in de kunstenwereld.
Binnen de grenzen van dit APP geeft Kadens ruimte aan de leerkrachten voor  persoonlijke pedagogische accenten.
Een deskundig en gemotiveerd administratief team ondersteunt de uitvoering
van dit APP.

Dit APP werd voorgelegd aan het BOC op 18/04/2018, aan het College van Burgemeester op en Schepenen van de stad Diksmuide op 25/04/2018 en bekrachtigd door de gemeenteraad van Diksmuide op 28/05/2018.