Kunstenacademie Diksmuide

Clemens non Papa


Kunstenacademie Diksmuide Clemens non Papa

Algemene beleidsvisie:

Muziek en woord vormen een onmisbare schakel in de persoonlijkheidsontwikkeling van  onze kinderen en jongeren.

Zij leren er naast technische vaardigheden immers ook hun gevoelens verwoorden en verklanken en bouwen zo aan hun assertiviteit en zelfvertrouwen voor morgen.

Wij zijn ervan overtuigd dat een opleiding muziek en woord aan onze academie de kinderen en jongeren sterker maakt en wapent om in deze complexe en wervelende maatschappij hun mannetje te staan.

Ook aan onze volwassenen hebben wij heel wat te bieden: zij kunnen hier terecht om hun jeugddroom waar te maken, men is immers nooit te oud om een instrument te leren bespelen, of zij  bekwamen zich verder op hun instrument.

In het kader van levenslang leren is ook onze woordafdeling bijzonder interessant voor volwassenen. Voordracht, toneel en welsprekendheid komen zowel voor de pure ontspanning als voor een professionele meerwaarde in aanmerking.

Algemene artistiek-pedagogische doelstellingen:

 • Wij menen dat wij als kunsteninstelling de belangrijke taak hebben om de algemene persoonlijkheid van de leerlingen mee te ontwikkelen.
 • Wij willen onze leerlingen opvoeden tot zelfstandige musici en zelfstandige woordkunstenaars.
 • Wij stimuleren hen om regelmatig op concert- of theaterbezoek te gaan.
 • Wij streven permanent  naar een kwalitatief hoogstaande artistieke opvoeding op niveau van elke leerling.
 • In onze kunstenopleiding streven wij naar een gezonde verhouding speelvreugde versus technische bagage.
 • In de individuele cursussen streven wij naar een optimaal rendement van de lessen via groepsgericht individueel onderricht.
 • Wij stimuleren de assertiviteit en de creativiteit van de leerlingen als bouwstenen voor het ontwikkelen van persoonlijk zelfvertrouwen.
 • Wij zijn bereid te luisteren naar persoonlijke gevoelens van de leerlingen en signaleren ernstige persoonlijke problemen via de directeur.
 • Wij voeden onze leerlingen op tot volwassenen met een open, kritische kijk op de wereld.
 • Onze school staat open voor leerlingen van om het even welke geloofs- of politieke overtuiging en wij leren hen iedereen te respecteren.
 • Via vakoverschrijdende samenwerking leren wij onze leerlingen de leerstof in een breder context te zien.
 • In onze kritiek op de leerlingen vertrekken wij vanuit het positieve.
 • Wij laten onze leerlingen zich minstens éénmaal per jaar individueel of in groep tonen op een auditie.
 • Wij streven naar een kwalitatieve uitbouw van de samenspelgroepen en ensembles
 • Wij onderhouden een goed contact met de ouders en houden minstens éénmaal per jaar oudercontact.

Specifieke artistiek-pedagogische doelstellingen:

 • cognitieve aspecten:
  • verwerven van inzicht in muzikale en tekstuele context
  • kennis van de leerstof
  • ontwikkelen van geheugenspel en presentatie-vaardigheid
 • esthetische aspecten:
  • ervaren van schoonheid
  • een compositie, tekst of kunstwerk persoonlijk kunnen beoordelen
  • stijlbewustzijn ontwikkelen
 • motorische aspecten:
  • ontwikkelen van een juiste speelhouding
  • ontwikkeling van ademhalingstechniek
  • algemene ontspanning en relaxatie
  • ontwikkelen van de juiste spiertonus
  • luistervaardigheid ontwikkelen
 • intellectuele aspecten:
  • brede documentatie nastreven
  • raakvlakken zoeken met andere disciplines
  • aandacht voor notatie
  • theoretische kennis van klank, vorm, beweging, taal, ritme
 • ethische aspecten:
  • ontwikkelen van gezonde zelfkritiek als studie-instrument
  • ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef
  • zelfbeheersing en evenwicht tussen verstand en gevoel nastreven
  • leerdiscipline bijbrengen, regelmatig oefenen.
 • creatieve aspecten:
  • het vermogen tot interpretatie ontwikkelen
  • expressie van persoonlijke gevoelens in muziek en woord
  • stimuleren van improvisatie
  • leerlingen stimuleren om te schrijven en componeren

Binnen de grenzen van dit APP laten wij ruimte aan onze leerkrachten voor  persoonlijke pedagogische accenten.

Dit APP werd voorgelegd aan het schepencollege op 08/05/2007 en bekrachtigd door de gemeenteraad op 21/05/2007.